UI i UX

user interface i user experience

Kod svake aplikacije, internet sajta ili bilo kog drugog softvera, veoma je važno da lepo izgleda i da se lako koristi, odnosno korisniku treba omogućiti jednostavno korišćenje i lako uočljive i dostupne informacije. Mnogi klijenti će reći: “Ja tačno znam šta mi treba”. I to je u redu. Ali postaviti sve tako da zadovoljava već pomenute kriterijume, predstavlja teži deo. Zato smo mi tu da vam pomognemo.